Google+

ARBOR KONSULT AB

Konsultverksamhet inom trädvård med inriktning på stadens gatu- och parkträd  Byggledning och kontroll - Förfrågningsunderlag - Trädinventering - Besiktning av park- och gatuträd - Trädvärdering

 
 

  

Arbor Konsult AB bedriver konsultverksamhet inom trädvård med inriktning på stadens gatu- och parkträd. Företagets huvudsakliga verksamhet är byggledning och kontroll vid trädvårdsarbeten, värdering, inventering och besiktningar av gatu- och parkträd.

Företagets personal och underkonsulter bidrar med en lång yrkeserfarenhet och bred kompetens för alla de delar som krävs inom trädförvaltning och trädvård i stadsmiljö och skog i tätort. Arbor Konsult AB kan därför bistå med trädteknisk rådgivning, kontroll och stöd vid upphandling samt leda, kontrollera och följa upp entreprenader inom trädvårds- och växtbäddsarbeten.  

 

Arbor Konsult AB har ett kontinuerligt samarbete med forskare, universitet och sakkunniga samt branschorganisationer och kollegor både nationellt och internationellt. Jämte en kontinuerlig vidareutbildning inom ämnena trädvård, stadsplanering och entreprenadjuridik gör det oss kompetenta att ge relevanta och seriösa bedömningar och åtgärdsförslag. Genom ett väl inarbetade nätverk har vi också möjlighet att rådfråga och samarbeta med experter inom andra yrkeskategorier som exempelvis landskapsarkitekter, biologer, kulturhistoriker och markingenjörer  för att uppnå ett brett och gediget synsätt på trädförvaltning och trädvård.   

 

Arbor Konsult AB är miljödiplomerat enligt Svensk Miljöbas genom Miljöstegen samt vänföretag till Stockholms Stadsmission