Google+

ARBOR KONSULT AB

Konsultverksamhet inom trädvård med inriktning på stadens gatu- och parkträd  Byggledning och kontroll - Förfrågningsunderlag - Trädinventering - Besiktning av park- och gatuträd - Trädvärdering

 
 

 

Dr Alex Shigo Workshop 1992

 

Under en vecka i september 1992 fick 20 deltagare, under ledning av Dr Alex Shigo, fördjupa sig i ämnena trädbiologi, mykorrhiza, CODIT-modellen samt beskärning och skötsel av träd. Innan kursens start anmodades deltagarna att ha läst hans, då nyutkomna, bok "Modern Arboriculture - Touch Trees" samt sett videofilmen "A Closer Look at Trees". Kursen hölls i Lyngby i Danmark och arrangerades av International Society of Arboricultures dåvarande skandinaviska avdelning. 

Dr Alex Shigo räknas som den moderna trädvårdens fader och var en pionjär inom trädbiologin. Hans förklaringsmodell CODIT (Compartmentalization of Decay in Trees) fick även en svensk motsvarighet genom Klaus Vollbrecht, BARIT (Begränsning av röta i träd).

Litteratur och filmer av Dr Alex Shigo finns att köpa på Shigo and Trees Associates.