Google+

ARBOR KONSULT AB

Konsultverksamhet inom trädvård med inriktning på stadens gatu- och parkträd  Byggledning och kontroll - Förfrågningsunderlag - Trädinventering - Besiktning av park- och gatuträd - Trädvärdering

 
 

 

Besiktning av park- & gatuträd  

 

Besiktning utförs av enskilda träd eller på större trädbestånd. Besiktningen utförs okulärt samt vid behov med hjälp av rötundersökningsinstrumenten PICUS Sonic Tomograph och Resistograph. Besiktningen kan även vara en så kallad leveranskontroll där de nya träden kontrolleras och besiktigas på plantskolan och vid leverans vid plats för planteringen.