Google+

ARBOR KONSULT AB

Konsultverksamhet inom trädvård med inriktning på stadens gatu- och parkträd  Byggledning och kontroll - Förfrågningsunderlag - Trädinventering - Besiktning av park- och gatuträd - Trädvärdering

 
 

 

Förfrågningsunderlag

 

Vid förvaltares och kommuners upphandling av trädvårds- eller arboristtjänster står Arbor Konsult AB till tjänst med hjälp vid upprättande och sammanställning av förfrågningsunderlag. Allt från rådfrågning vad gäller t.ex. nomenklatur eller formuleringar till hela förfrågningsunderlag samt utvärdering av inlämnade anbud.  

   

 

Exempel

Förfrågningsunderlag "Årsavtal för trädvård" 2013-01-13
Förfrågningsunderlag Total Årsavtal för trädvård 2013-01-13 Exempel.pdf (2.93MB)
Förfrågningsunderlag "Årsavtal för trädvård" 2013-01-13
Förfrågningsunderlag Total Årsavtal för trädvård 2013-01-13 Exempel.pdf (2.93MB)