Google+

ARBOR KONSULT AB

Konsultverksamhet inom trädvård med inriktning på stadens gatu- och parkträd  Byggledning och kontroll - Förfrågningsunderlag - Trädinventering - Besiktning av park- och gatuträd - Trädvärdering

 
 

 

Trädvärdering  

 

En värdering syftar till att fastställa ett värde på skada av träd eller trädets hela värde vid till exempel olovlig fällning. Läs gärna mer om den så kallade "Alnarpsmodellen" här. Mer om äldre trädvärderingsmodeller finns att läsa här